Vi kan kollaborativa kontorsmiljöer

Vi är en konsultbyrå...

Vi är en koncept- och konsultbyrå inom fastighetsbranschen med fokus på framtidens behov inom kollaborativa kontorsmiljöer, boenden och mötesplatser såsom co-working, co-living, co-housing och co-create. 

...som driver egna co-working spaces

Vi har varit verksamma i branschen sedan 2008 och vi äger och driver även egna coworking spaces - Mindpark och E-commerce Park. I januari 2019 öppnar vi upp ytterligare ett Mindpark i Malmö. 

Våra co-working spaces 

Internationellt omnämnda

”Mindpark is one of the 11 most exotic co-working spaces in the world.” 

 ITworld, 21 Augusti 2014

Först i Sverige

På E-commerce Park  har vi Sveriges första inkubator inriktad på e-handel.

Startade 2015

10 års branscherfarenhet

I år firade vårt co-working space Mindpark i Helsingborg 10 år.

Startade 2007

Några av våra kunder

"Vi kontaktade dem inför en stor internkonferens där vi önskade en inspirationsföreläsare. Det var ett lyckat drag! Vår föreläsare utmanade både tanken och framtidens affärsmodeller."

- Magnus Skiöld, VD och Sten Lindquist, CMO på Midroc Property Development AB

"Deras kunskap i att skapa kollaborativa kontorsmiljöer gör dem till en självklar samarbetspartner när vi nu bygger Sveriges första Well-registrerade kontorsfastighet med fokus på att de som arbetar i våra fastigheter ska må bra och kunna göra ett bra jobb."

- Caroline Fredberg, Marknadschef Castellum