"Föredraget - Trender som påverkar framtidens samhälle, på Real Estate Øresund 2017, fick ett av de bästa omdömena i den utvärdering vi gjorde av konferensen. Det var visionärt, nytänkande och välstrukturerat. "  

- Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

Vi utvecklar och skapar kontors- och boendemiljöer anpassade för den moderna människans behov. Vi äger egna co-working spaces, bevakar kommande trender inom fastighetsbranschen och kan hjälpa er utforma ert innehåll och service i era fastigheter så att den är anpassad för framtiden. 

Koncept

Förstudie

Analys

servicepartner

workshop

föreläsning