Vi utvecklar och skapar kontors- och boendemiljöer anpassade för den moderna människans behov. 

Omvärldsbevakning

Vi äger egna co-working spaces, bevakar kommande trender inom fastighetsbranschen och kan hjälpa er utforma ert innehåll och service i era fastigheter så att den är anpassad för framtiden. 

10 års branscherfarenhet

Vårt första co-working space, Mindpark Helsingborg, har funnits i mer än 10 år. Vi har samlat på oss en gedigen kunskap under åren rörande kollaborativa kontorsmiljöer och kontorshotell. 

Exempel på uppdrag

Koncept

servicepartner

Förstudie

Analys

workshop

trendspaning

Våra kunder är fastighetsägare, kommuner och privata aktörer och uppdragen kan vara både stora som små. Vi kan rådgiva vid utformning av planlösning eller serviceutbud i ert eget kontorshotell eller genomföra en mer omfattande förstudie. Vi har tidigare på uppdrag av kommuner och städer tagit fram förstudier och koncept för nya kreativa platser och dess utformning. Inom fastighetsbranschen sker en utveckling av behovet och innehållet i kontors- och boendemiljöer, här kan vi tillsammans med er titta på de utmaningar som branschen möter. Kontakta oss så berättar vi mer! 

"Föredraget - Trender som påverkar framtidens samhälle, på Real Estate Øresund 2017, fick ett av de bästa omdömena i den utvärdering vi gjorde av konferensen. Det var visionärt, nytänkande och välstrukturerat. " 

- Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet