RAPPORT: HUR HAR COWORKING I SVERIGE PÅVERKATS AV COVID19

2020-05-29

Vilka effekter har utbrottet av Covid19 haft på coworking ? Hur har olika aktörer som driver coworking spaces blivit påverkade? Vi har undersökt hur coworking i Sverige har påverkats i kölvattnet av COVID19.

Collaboration Concepts äger och driver ett antal coworking spaces i egen regi och vi har varit verksamma i branschen i över 10 år. Under åren har vi sett marknaden för coworking i Sverige växa fram och vi har varit i dialog med flertalet coworking aktörer i olika sammanhang. Det medför att vi har ett brett kontaktnätverk inom branschen. För att ta reda på hur coworking i Sverige har påverkats av Covid19 kontaktade vi flertalet etablerade svenska aktörer inom coworking. De coworking spaces vi varit i dialog med finns utspridda över landet och inte enbart i Stockholm och de större städerna. Målsättningen är att ge en bild av situationen för coworking i hela Sverige. Totalt har över 20 coworking aktörer gett sin bild av hur dem och coworking har påverkats av Covid19.


Har coworking Spaces fått uppsägningar och vakanser på grund av Corona?

Det enkla svaret här är ja. Dock relativt lite. Mer än hälften av alla tillfrågade har haft mindre än 10% tapp. Däremot har några tappat mycket, 13% av de tillfrågade hade tappat mer än 25% av sina hyresgäster.


Det fanns ingen tydlig trend om de platser som fanns i Stockholm hade haft fler uppsägningar än andra städer. Utan variationen var hög mellan olika platser i samma städer och mellan lika stora städer också. Så den individuella faktorn verkar spela mest roll där, och det var svårt att se någon röd tråd vilka som tappar mycket eller inte baserad på något i undersökningen.


Är det färre coworkers på plats?

Det är väldigt tydligt att många coworking spaces har haft mycket mindre antal coworkers och besökare på plats. Nästan alla har rapporterat att det är hälften så mycket människor på plats eller ännu färre. 36% av de tillfråga platserna har rapporterad att nästan inga coworkers är på plats under dagarna.


Men ett minskat antal människor på plats är inte detsamma som uppsägningar. Flera av de som deltagit i undersökningen som haft väldigt få uppsägningar, har samtidigt rapporterat att deras coworking space haft ”nästan inga” besökare under de senaste 2 månaderna. Så att coworkers väljer att arbeta hemifrån under en kortare period är inte en grund för att säga upp kontrakt eller medlemskap - i alla fall inte kortsiktigt.


De som har mer än coworking har drabbats hårt

En rad coworking spaces erbjuder sina gäster mer än bara coworking. Flertalet bedriver även annan verksamhet så som konferens- och möten, café, event eller annan verksamhet. Det är tydligt att de som haft mötesverksamhet eller matservering har drabbats hårt, där nästan alla beskriver ett intäktsbortfall på 50% eller mer för den verksamhetsgrenen. De coworking spaces som drabbats med ett högre intäktsbortfall har även rapporterad de har använd de nya korttidsreglerna, den så kallade permitteringen.


Medan många av de coworking spaces som endast har coworking, inte alls har använt permittering i lika stor grad, och många har valt att inte använda det alls. Totalt har hälften av alla tillfrågade permitterad personal - men hälften har valt att inte ha det.


Har det blivit någon förändring under maj jämfört med april?

Vi har levt med pandemin i några månader nu. Därför är det också intressant att titta på trender under perioden - har beteendet hos besökare och förfrågningar från nya coworkers och företag förändrats under pandemins gång? Här är det rätt tydligt att hälften har uppgett de senaste 2 veckorna har varit lite bättre än under april. 36% har svarat att att de inte upplevt någon skillnad mellan april och maj, och 13% har svarat att maj är ännu sämre än april månad.


Så överlag en positiv trend. Denna trend var likadan både i Stockholm och andra städer runt om i Sverige. Det verkade mer skilja från plats till plats om de fått mer förfrågningar, eller mindre eller oförändrat, än från stad till stad.


Framtiden för coworking - branschen är mestadels optimistik

Över 80% av de tillfrågade var optimistiska för framtiden. När de bads estimera beläggning om ett år från nu, för april 2021, tror över 60% på att läget har återhämtat sig helt då, eller till och med blivit bättre. 14% tror beläggningen kommer vara på 80-95% av vad den varit innan kriser. Endast 23% av de tillfrågade tror det kommer vara sämre än 80% beläggning.


"...vi ser en klar trend att många flyttar till oss och vi har fått flera nya co-workers under de senaste veckorna." - en platschef på frågan 'Är du optimistik inför framtiden'


framtidsplaner har påverkets lite

På frågan om en expansionsplaner har påverkats så svarade 40% att man tänker fortsätta som planerad med expansionstankar. 36% uppgav att de inte hade några expansionstankar innan krisen, och att detta inte har påverakts. 9% har sagt att de utvärderar sina expansionsplaner och funderar om, och 9% har sagt att expansionsplaner fortgår, men långsammare. En aktör av de tillfrågade har angivit att de tänker skynda på sina expansionsplaner på grund av krisen.


Mer information

De coworking space vi tillfrågat finns utspridda i hela Sverige. De flesta i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, men även några från mellanstora städer: Helsingborg, Jönköping, Uppsala och Lund bland annat. En tredjedel av de tillfrågade ingick i någon koncern eller koncept som fanns på flera platser, och två tredjedelar av de som svarade var helt fristående platser.


Du kan ladda ner sammanställningen av alla siffror här.


Svaren inkluderar även information från våra egna platser: Mindpark i Malmö, Mindpark i Lund, Mindpark i Helsingborg och E-commerce Park of Sweden.


Vid frågor kontakta Karsten Deppert, analytiker: karsten@collabconcepts.se