Forskningsstudie: Hur utvecklas kompetenser på coworkingspaces?


2020-07-01

Vi har i en studie med Jönköpings Universitet tittat på hur entreprenörer utvecklas genom coworkingspaces. Studien intervjuade en rad coworkers, får att se vad som gett dem mest nytta av att vara en del av coworkingspace.


Hur utvecklas kompetenser

Studien, som utforskade de sociala och proffesionella interaktion på coworkingspaces och hur de stärker personer, har just blivit publicerad. Den bygger bland annat på en rad intervjuer från coworkers på Mindpark och som är en del av vår community.

Det som undersöktes var:

  • Hur personer på coworkingspaces upplevde den sociala communityn
  • Hur de fick hjälp av andra
  • Hur de utbyte erfarenhet med andra


Olika framgångar för utbyte med coworking

En faktor som identifierades var att skapa en kultur av öppenhet och ärlighet hjälper coworkers att utvecklas och utbyta erfarenhet med varandra.


En intressant slutsats från studien är att hjälp som många får på coworking platser inte är en handelsvara, utan att man både ger och får hjälp utan att förvänta sig något tillbaka. Det kan vara att mycket hjälps fås från en coworker, medans man inte kan ge tillbaka något. Men däremot kan det vara så att man hjälper en annan person istället.


Intressanta slutsatser var att den som är community ansvarig på en plats är en kritisk faktor för hur coworkers utvecklas och drar nytta av platsen.


Överlag är att skapa en kultur på en plats bland det mest kritiska för att personer där ska utvecklas. Att skapa en bra stämning, där öppenhet och kreativitet välkomnas, men även utbyte av proffesionella råd och tankar.


Men även mer oväntade resultat

Men studien tar även upp att det är en balansgång som krävs. Distraktioner från arbete kan försämra upplevelsen och nyttan av coworking. Det tas även upp exempel på event som inte är anpassade för målgruppen eller om det är platsbrist eller för få mötesrum.


Ännu en intressant slutsats var även att personer flyttar till städer / områden med coworkingplatser, och att detta är en attraktionskraft.


Viktigt med mer forskning kring coworking

Coworkingspaces är ett område med relativ lite forskning på, och vi är glada att kunna bidra till att fältet blir mer belyst med akademiska ögon och analyserad.


Ett framtida ämne som studien identifierade, men inte gick in på, var att fokusera inte bara på individer, utan på hur även större företag kan dra nytta av coworkingspaces för att utveckla personal och sin egna verksamhet. Detta hade varit en studie vi gärna bidraget till också.


Du kan läsa hela studien här.